Latest News

Hướng dẫn tích hợp CKEditor và CKFinder chuẩn nhất cho Laravel

Hướng dẫn tích hợp CKEditor và CKFinder chuẩn nhất cho Laravel

CKEditor là một trình soạn thảo mã nguồn mở theo kiểu WYSIWYG của CKSource. Trình soạn thảo này có thể tích hợp vào các web site mà không cần cài đặt.

Laravel 5.8.14 được phát hành với Job-based Retry Delay mới

Laravel 5.8.14 được phát hành với Job-based Retry Delay mới

Laravel 5.8.14 không có  job-based retry delay và hoàn nguyên một phần khả năng đăng ký các loại Doctrine DBAL trong schema builder được giới thiệu trong Laravel 5.8.13

Bài 12: URL Generation trong Laravel

Bài 12: URL Generation trong Laravel

Laravel cung cấp một số trợ giúp để hỗ trợ bạn tạo URL cho ứng dụng của mình. Điều này rất ích khi xây dựng liên kết trong các templates và API responses của bạn

Bài 11: Laravel Blade Template (Phần 2) - Chia layout trong Blade template

Bài 11: Laravel Blade Template (Phần 2) - Chia layout trong Blade template

Blade là templating engine đơn giản nhưng mạnh mẽ được cung cấp cùng với Laravel. Không giống như các engine khác, Blade không hạn chế bạn sử dụng code PHP trong View của bạn.

Bài 10: Laravel Blade Template (Phần 1)

Bài 10: Laravel Blade Template (Phần 1)

Blade là templating engine đơn giản nhưng mạnh mẽ được cung cấp cùng với Laravel

Hướng dẫn tạo comment trong bài viết cho Laravel

Hướng dẫn tạo comment trong bài viết cho Laravel

Hệ thống bình luận là một phần không thể thiếu đối với trang web blog hoặc bất kỳ trang web hướng dẫn nào

Detect thiết bị truy cập là mobile hay desktop trong Laravel

Detect thiết bị truy cập là mobile hay desktop trong Laravel

jessenger ajent plugin cung cấp chức năng như isMobile(), isTablet(), isDesktop() và device() giúp dễ dàng phát hiện thiết bị đang truy cập Website của bạn

Bài 9: Tìm hiểu về View trong Laravel

Bài 9: Tìm hiểu về View trong Laravel

Trong mô hình MVC, chữ cái V là viết tắt của View. Nó phân tách application logic và presentation logic. View được lưu trữ trong thư mục resources/views.

Thêm Watermark vào Images trong Laravel

Thêm Watermark vào Images trong Laravel

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chia sẻ với bạn cách chèn Watermark  vào hình ảnh trong Laravel 5.8.

Laravel 5.8.13 được phát hành với Blade Error Directive mới

Laravel 5.8.13 được phát hành với Blade Error Directive mới

Laravel 5.8.13 đã được phát hành vào ngày hôm qua với một chỉ thị @error Blade mới 

Có gì mới trong Laravel 5.8.12

Có gì mới trong Laravel 5.8.12

Nhóm Laravel đã phát hành phiên bản thứ 400 của Laravel (v5.8.12) vào ngày hôm qua với phương pháp thu thập duplicates() mới

Bài 8: Laravel Request

Bài 8: Laravel Request

Laravel Request cung cấp dữ liệu về các yêu cầu HTTP cũng như cho phép thao tác với các yêu cầu này.