Latest News

Bài 7: Tìm hiểu về Controller trong Laravel

Bài 7: Tìm hiểu về Controller trong Laravel

Trong mô hình MVC thì project sẽ được chia ra làm 3 phần (Model,View,Controller) và trong Laravel framework cũng chia làm 3 phần như vậy

Laravel Money - Package định dạng tiền tệ cho Laravel

Laravel Money - Package định dạng tiền tệ cho Laravel

Laravel Money là một package của Ricardo Gobbo de Souza hỗ trợ định dạng tiền tệ trong các dự án Laravel.

Bài 6: Tìm hiểu về Middleware trong Laravel

Bài 6: Tìm hiểu về Middleware trong Laravel

Một trong những yêu cầu chính của bất kỳ ứng dụng web nào là lọc yêu cầu HTTP và tất cả chúng ta cần thực hiện chức năng đó thật tốt

Package wmenu-builder chỉnh sửa Menu theo dạng kéo thả giống wordpress

Package wmenu-builder chỉnh sửa Menu theo dạng kéo thả giống wordpress

Wmenu Builder là package tạo và chỉnh sửa menu theo dạng kéo và thả như wordpress cho Laravel

SEO-Helper package hỗ trợ seo tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cho Laravel

SEO-Helper package hỗ trợ seo tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cho Laravel

SEO Helper là package cung cấp các công cụ và trợ giúp cho SEO (Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm).

Bài 5: Sử dụng RegEx kiểm tra các tham số truyền vào trong Route

Bài 5: Sử dụng RegEx kiểm tra các tham số truyền vào trong Route

Regular Expression hay còn gọi là biểu thức chính quy được dùng để xử lý chuỗi nâng cao thông qua biểu thức riêng của nó

Laravel 5 Javascript Validation package

Laravel 5 Javascript Validation package

Laravel 5 Javascript Validation cho phép sử dụng lại  Validation Rules, Messages, FormRequest và Validators của Laravel để xác thực các biểu mẫu tự động ở phía máy khách

Laravel Page Speed - Package minify HTML cho Laravel

Laravel Page Speed - Package minify HTML cho Laravel

Laravel Page Speed là một Package có tác dụng minify HTML giúp tối ưu hóa 35% tốc độ load website cũng như điểm PageSpeed Insights cho website của bạn .

Bài 4: Tìm hiểu Route trong Laravel

Bài 4: Tìm hiểu Route trong Laravel

Định tuyến (route) trong Laravel có nghĩa là chỉ dẫn từ một yêu cầu tải một trang đến một đoạn code tương ứng để xử lý (nằm trong các Controller)

Laravel 5.8.11 được phát hành với một số thay đổi nhỏ

Laravel 5.8.11 được phát hành với một số thay đổi nhỏ

Nhóm Laravel đã phát hành Laravel 5.8.11 với khả năng gọi macro ngày trực tiếp trên Date facade

Bài 3: Một số cấu hình cơ bản trước khi sử dụng Laravel

Bài 3: Một số cấu hình cơ bản trước khi sử dụng Laravel

Một số thiết lập cấu hình cơ bản trong Laravel

Bài 2: Cài đặt Sublime Text 3 và các plugins cần thiết

Bài 2: Cài đặt Sublime Text 3 và các plugins cần thiết

Hướng dẫn cài đặt Sublime Text 3 và các plugins cần thiết