Latest News

Chống spam cho Laravel với package Laravel Akismet

Chống spam cho Laravel với package Laravel Akismet

Akismet là một công cụ tự động lọc comment spam. Từ Akismet được viết tắt bởi Automattic và Kismet

Tạo chức năng Like, Follow, Bookmark, Subscribe, Favorite, Vote với package overtrue/laravel-follow

Tạo chức năng Like, Follow, Bookmark, Subscribe, Favorite, Vote với package overtrue/laravel-follow

overtrue/laravel-follow là package hỗ trợ tạo các chức năng như Like, Follow, Bookmark, Subscribe, Favorite, Vote.

Laravel Seo Tools - Package SEO giống Wordpress Yoast SEO cho Laravel

Laravel Seo Tools - Package SEO giống Wordpress Yoast SEO cho Laravel

Laravel ngày càng trở nên phổ biến và rất nhiều ứng dụng web đang phát triển. Trong hầu hết các ứng dụng web thì việc tối ưu SEO luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Laravel Money - Package định dạng tiền tệ cho Laravel

Laravel Money - Package định dạng tiền tệ cho Laravel

Laravel Money là một package của Ricardo Gobbo de Souza hỗ trợ định dạng tiền tệ trong các dự án Laravel.

Package wmenu-builder chỉnh sửa Menu theo dạng kéo thả giống wordpress

Package wmenu-builder chỉnh sửa Menu theo dạng kéo thả giống wordpress

Wmenu Builder là package tạo và chỉnh sửa menu theo dạng kéo và thả như wordpress cho Laravel

SEO-Helper package hỗ trợ seo tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cho Laravel

SEO-Helper package hỗ trợ seo tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cho Laravel

SEO Helper là package cung cấp các công cụ và trợ giúp cho SEO (Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm).

Laravel 5 Javascript Validation package

Laravel 5 Javascript Validation package

Laravel 5 Javascript Validation cho phép sử dụng lại  Validation Rules, Messages, FormRequest và Validators của Laravel để xác thực các biểu mẫu tự động ở phía máy khách

Laravel Page Speed - Package minify HTML cho Laravel

Laravel Page Speed - Package minify HTML cho Laravel

Laravel Page Speed là một Package có tác dụng minify HTML giúp tối ưu hóa 35% tốc độ load website cũng như điểm PageSpeed Insights cho website của bạn .