Laravel Seo Tools - Package SEO giống Wordpress Yoast SEO cho Laravel

Laravel Seo Tools - Package SEO giống Wordpress Yoast SEO cho Laravel

Laravel ngày càng trở nên phổ biến và rất nhiều ứng dụng web đang phát triển. Trong hầu hết các ứng dụng web thì việc tối ưu SEO luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu. Có khá nhiều công cụ hỗ trợ SEO nhưng những công cụ này không phù hợp với người không rành về lập trình. Với Laravel Seo Tools bạn có thể  kiểm soát mọi thứ thông qua bảng điều khiển như giống như Wordpress Yoast Seo.

1. Cài đặt Laravel Seo Tools

Để cài đặt Laravel Seo Tools các bạn thêm code sau vào required trong file composer.json

"digitaldream/laravel-seo-tools": "1.*",

2. Cấu hình

Thêm providers vào file config/app.php

SEO\SeoServiceProvider::class

Tiếp theo chạy lệnh sau:

php artisan vendor:publish --provider="SEO\SeoServiceProvider"

Sau khi chạy lệnh trên các bạn có thể cấu hình các Route của Laravel Seo Tools trong App\Policies\Seo

3. Migrate Database

Để tạo các tables cần thiết cho Laravel Seo Tools các bạn chạy 2 lệnh sau:

php artisan migrate

php artisan db:seed --class="SEO\Database\Seeders\SeoTablesSeeder"

4. Hiển thị forrm

Để hiển thị form vào trang bài đăng / nội dung của bạn bằng cách thêm  blade tag

@seoForm($model)

5. Save tags into your controller

if ($model->save()) {
   \SEO\Seo::save($model, route('blog::posts.show', $model->slug), [
     'title' => $model->title,
     'images' => [
     $model->getImageUrl()
   ]
 );
}

6. Hiển thị tag

@seoTags()

 

Để tìm hiểu chi tiết hơn về package này các bạn có thể xem thêm tại đây: digitaldreams/laravel-seo-tools

Post Comment