Thông báo: Laravel 6.0 sắp  được phát hành

Thông báo: Laravel 6.0 sắp được phát hành

Hôm nay tại Laracon, Taylor đã thông báo rằng Laravel 6 sẽ ra mắt vào tháng 8 và nó sẽ là phiên bản 6.0. Với phiên bản này, framework sẽ bao gồm thương hiệu mới và một trang web mới.

Laravel luôn sử dụng phiên bản chính cho các thay đổi mô hình cho lõi, nhưng với phiên bản 6, nó đã chuyển sang semver và đó là lý do  phiên bản chính bị lỗi.

Một sản phẩm mới khác được công bố ngày hôm nay, đó là Laravel Vapor, một nền tảng triển khai không có máy chủ cho Laravel, được AWS bao bọc. Tự động mở rộng theo yêu cầu với bảo trì máy chủ bằng không. Matt Stauffer đã viết hoàn chỉnh với tất cả các thông tin trên Vapor.

Chúng tôi sẽ có thêm thông tin sau hội nghị nhưng muốn chia sẻ tất cả những điều mới ngay khi có thể.

Post Comment